Voorwaarden

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, ga je akkoord met de inhoud van deze voorwaarden.

Functioneren van deze website

Shoeline stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Shoeline kan echter niet garanderen dat de website ten allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Shoeline aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Informatie op deze website & informatie van derden

Shoeline redigeert de op haar site aangeboden informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en besteedt de grootst mogelijke zorg aan de samenstelling van de website. Ondanks deze zorg die Shoeline besteedt aan de correcte invoer van gegevens van artikelen door derden en alle andere informatie op deze site, kunnen onvolkomenheden voorkomen, waardoor Shoeline de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens niet kan garanderen. Shoeline kan dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor eventuele onjuistheden, onvolkomenheden en omissies van gegevens en informatie op deze website. Gebruikers/bezoekers van Shoeline kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de informatie en/of prijzen zoals deze op de website van Shoeline (Kleding-voor-kids.nl) zijn gepubliceerd, noch kunnen zij rechten ontlenen aan de gevolgen van een eventuele transactie die voortvloeit uit deze informatie. Wanneer je twijfelt of de juistheid van gegevens met betrekking tot artikelen, vragen wij je om contact met ons op te nemen zodat wij dit kunnen controleren met de verkoper van het artikel. Shoeline bevat (hyper)links en verwijzingen naar websites van derden. De inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen is door Shoeline niet geverifieerd. De verwijzing betekent niet dat Shoeline de op of via deze websites aangeboden artikelen of diensten aanbeveelt. Shoeline geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites. Alle informatie en overige inhoud op Shoeline wordt de websitebezoeker uitsluitend voor informatieve doeleinden aangeboden. De websitebezoeker dient ten alle tijde de juistheid van de informatie te verifieren bij de verkopende partij alvorens men overgaat tot aankoop van het artikel.

Toepasselijk recht

Op deze website en de voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze voorwaarden zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen

Shoeline kan de aangeboden informatie op of via deze website, met inbegrip van de tekst van deze voorwaarden, ten allen tijde wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de aangeboden informatie op of via deze website, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Populaire merken

Naar boven